Ramazanınız Mübarek Olsun
Değerli hemşehrilerimiz yaklaşmakta olan ayların sultânı, mübârek Ramazân-ı Şerifi edâ edeceğimiz bu günlerde. Cenâb-ı Hak ibadetlerimizi Dergâh-ı İzzetinde makbûl, günahlarımızı sınırsız Merhameti ile mağfûr, gönüllerimizi engin Rahmeti ile mesrûr, kazanç ve ömürlerimizi sınırsız Lütf-u keremi ile bereketli kılsın.
Ramazân-ı Şerifiniz mübârek, Allah’ın selâm, rahmet ve bereketi üzerinize olsun...